Privacyverklaring en Cookies

1. PRIVACYVERKLARING

Alpina Brands hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die haar zijn toevertrouwd. We streven ernaar om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen volgens onze interne normen en de toepasselijke lokale wetgeving, om transparant te zijn over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken en hoe individuen hun gegevensprivacyrechten kunnen uitoefenen. We hebben daarom een ​​beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens?
Alpina Brands is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Alpina Brands
Amerikastraat 3A
5171PL Kaatsheuvel
Nederland

KVK: 18106977

Waar slaan wij uw gegevens op?
De gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de European Economic Area (“EEA”) maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt worden in een land buiten de EEA. Een dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Alpina Brands. We geven, verkopen of ruilen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derden. Gegevens die worden doorgestuurd naar derden, worden alleen gebruikt om u onze diensten aan te bieden.

Wat is de wettelijke grond voor verwerking?

Voor elk specifiek proces van persoonlijke gegevens dat wij van u verzamelen, zullen wij u informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens (wettelijk) verplicht is om een ​​contract aan te gaan en informeren wij u wat de mogelijke gevolgen zullen zijn wanneer u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we van u hebben. U kunt hierover contact opnemen met Alpina Brands. Wij zullen u uw persoonlijke gegevens via e-mail verstrekken.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Alpina Brands uw persoonlijke gegevens verwerkt, op geautomatiseerde wijze op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een ​​kopie van uw gegevens te ontvangen of of te sturen naar een andere partij. Dit omvat alleen de persoonlijke gegevens die u ons heeftt verstrekt.

Recht op rectificatie:

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten voltooien.

Als u een Alpina Brands-account heeft, kunt u uw persoonlijke gegevens bewerken in uw account www.hinsonmfg.com/account


Recht om te wissen:
U heeft het recht om persoonlijke gegevens, die verwerkt worden door Alpina Brands, ten allen tijde te wissen, behalve in de volgende situaties:

* u heeft een voortdurende kwestie met de klantenservice
* u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u heeft een onbetaalde schuld bij Alpina Brands, ongeacht de betaalmethode
* als u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie voor boekhoudkundige doeleinden

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd zijn op het legitieme belang van Alpina Brands. Alpina Brands zal de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme redenen zijn voor het proces dat uw belangen en rechten vervangt of vanwege juridische claims.

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profileringanalyses gemaakt voor direct marketingdoeleinden.

U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor direct marketing:

* Volg de instructies in elke marketing-e-mail
* door de instellingen van uw Alpina Brands-account te bewerken

Recht op beperking:

U heeft het recht om te vragen dat Alpina Brands de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt in de volgende omstandigheden:

* als u bezwaar maakt tegen een op verwerking gebaseerd legitiem belang van Alpina Brands, beperkt Alpina Brands alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigde belang.
* als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Alpina Brands de verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen het wissen van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens aanvragen
* als Alpina Brands de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel verplicht bent om juridische claims te verdedigen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we toegewijde klantenservice-medewerkers om uw verzoeken in verband met uw hierboven genoemde rechten te behandelen. U kunt de klantenservice bereiken via client.service@hinsonmfg.com.

Klantenservice voor gegevensbescherming:

Ons klantenserviceteam zorgt ervoor dat we uw persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en wettelijke manier verwerken. U kunt contact opnemen met ons CS-team via client.service@hinsonmfg.com.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als u van mening bent dat Alpina Brands uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Mogelijk moeten we onze privacyverklaring bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen materiële wijzigingen in de Privacykennisgeving communiceren, bijvoorbeeld het doel waarom we uw persoonlijke gegevens, de identiteit van de verantwoordelijke of uw rechten gebruiken.

2. COOKIES


Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen welke, tijdens uw bezoek, wordt opgehaald van uw computer of mobiel apparaat. Als u onze services gebruikt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van dergelijke cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw startpagina en uw gegevens op te slaan. We zullen daarnaast cookies gebruiken om uw favoriete producten op te slaan.

We gebruiken sessiecookies, bijvoorbeeld wanneer u de productfiltratiefunctie gebruikt, om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw winkelmandje plaatst.

We gebruiken zowel eerste als derde partij cookies om statistieken en gebruikersgegevens in geaggregeerde en individuele vorm te verzamelen in analysetools om onze site te optimaliseren en om u relevant marketingmateriaal te presenteren.

Sommige cookies van derden worden ingesteld door services die op onze pagina's verschijnen en waarover wij geen controle hebben. Ze worden ingesteld door sociale media-providers zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om inhoud op deze site te delen, zoals aangegeven door hun herkenbare pictogram.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat we u marketing op andere sites / kanalen kunnen geven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We zullen uw cookie-ID alleen koppelen aan uw persoonlijke gegevens die zijn ingediend en verzameld met betrekking tot uw account, als u bent ingelogd op uw Alpina Brands-account.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Gegevens die worden doorgestuurd naar derden, worden alleen gebruikt om u de hierboven genoemde services te bieden. Een analyse-instrument om statistieken te verzamelen om onze site te optimaliseren en u relevant materiaal te presenteren.

Wat is de wettelijke grondslag om uw persoonlijke gegevens te verwerken?

We zullen uw cookies alleen aan uw persoonlijke gegevens koppelen als u bent ingelogd op uw Alpina Brands-account.

Als u bent aangemeld bij uw account, is de wettelijke grondslag gebaseerd op ons legitieme belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Alpina Brands slaat uw persoonlijke gegevens niet op. U kunt cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat wissen met behulp van uw browser. Kijk onder "Help" in uw browser voor instructies voor het omgaan met en verwijderen van cookies. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een ​​melding te ontvangen wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet van al onze functies kunt profiteren